تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۶/۰۶/۲۲ | 14:33 | نویسنده : کریم غلامی پور

چند وقته مي خوام بنويسم اما اينكه در مورد چه موضوعي بنويسم- براي چه كسي بنويسم- با چه لحني بنويسم- رسمي بنويسم يا راحت وخودماني – داستان بنويسم ياازخاطراتم بگم و....

اصلا نمي دونم چرا اينجوريه ولي بد جوري مانده ام .بي مقدمه مي خوام بگم كه به باور من نوشتن در وبلاگ (آنچنان كه بعضي خارج از گود نشسته ها فكرمي كنند) كارآساني هم نيست.

آخه هروقت تصميم مي گيري بنويسي، خيلي بايد فكر كني .فكر نه در مورد موضوع بلكه در مورد اينكه بعد از نوشتنت چه  فكر مي كنند؟پس بايد بيشتر حرف هاي دلت وشايد مغز حرف هايت را قلم بگيري.

آقا،ايني كه داري مي نويسي وبراي ارسال آماده مي كني ،به كسي بر نمي خوره؟ خاطر مبارك دوستي رو آزرده نمي كنه؟ كي بدش مياد؟ كي خوشش مياد ؟ خواننده چه برداشتي خواهد داشت؟ وچه قضاوتي خواهد كرد؟

وقتي براي نوشتن يك مطلب،به حاشيه هايش بيشتر از متن (بيش از اندازه ) فكر كني ومصلحت انديشي زيادي داشته باشي، ديگر حرفي براي گفتن نداري. به عبارتي آن حرف،حرف دلت نيست .پس به دل نمي نشيند.

خلاصه اينكه:

اگر حرف هاي تودل مانده ي نويسنده اي خيلي زياد باشد، ديگر نويسنده نيست ونوشته اش نه به خودش ونه كس ديگري كمكي نخواهد كردو...... بگذريم

 

واما

 تصميم احساسي وغير كارشناسانه ي ديگري،خيلي ها را عصباني نموده است .((كاهش ساعت كاركارمندان به خاطر ماه مبارك رمضان !))=((يك ماه نيمه تعطيل وشايد هم تمام تعطيل)).

تصميمي است كه گرفته شده وكاري هم از كسي بر نمي آيد.

حول وحوش مطلب(يك محاسبه ي ساده) دوست نازنينم داريوش،چند سئوال داشتم؟

1-آيا با تقليل ساعت كاركارمندان، ارائه ي خدمات به مردم ، به خوبي صورت مي گيرد؟مگر نه اين است كه بزرگترين عبادت،خدمت به خلق خداونداست؟

2- آيا كساني كه  براي انجام كاراداري خود به شهرستاني ديگر مسافرت مي كنند، به فرض اينكه كارشان انجام شده باشد،فرصت برگشتن به منزل را خواهند داشت تا روزه اشان را داشته باشند؟

3- آيا حقوقي كه كارمندان دراين ماه مبارك دريافت مي كنند، ازنظرشرعي شبهه اي به آن وارد نيست؟(5ساعت كار-8ساعت حقوق)

4-آيا بايد خودمان باعث وباني ايجاد شبهه ي تقابل معنويت با تلاش وكار وسازندگي باشيم؟

5-آيا بهتر نبود به جاي ديرتر شروع كردن كار،كار كارمندان زودتر آغاز مي شد ودر آخر،ساعتي زودتر به منزل مي رفتند؟

6-آيا زودتر به سر كاررفتن، نشاط بيشتري رادرمحيط كاربه وجود نمي آورد؟

7-چه فكري براي آن هايي كه كارمند نيستند شده است؟!!!! آن هايي كه كارشان تعطيلي هم ندارد.

8- آيا كاهش كارساعت اداري، بر ديگربخش هاي جامعه تاثيرمنفي نخواهد گذاشت؟

9- مسلمانان كشورهاي ديگر در ماه رمضان چنين تصميماتي دارند؟

چه مي دونم شايد هم تصميمات اينگونه به جهت رفع برخي مشكلات مركزنشينان (تهران بزرگ !) گرفته مي شود. مهرومدرسه، سهميه ي بنزين، ترافيك و....

پدر بزرگي مي گفت:  ياد باد آن سال هايي كه با خدا بيشتر دوست بوديم.در گرماي طاقت فرسا، 30 روز ماه رمضان را بازبان روزه ،از اول صبح تا غروب به كار درو (با داس) مشغول بوديم .چه شكوهي داشت  وچه لذتي.